ПАРТНЬОРИ

През годините Арт Хотел Симона, София,  изгради огромно доверие към своите клиенти и партньори, което превърна хотелът ни в предпочитано място за нощувки, групови настанявания в София, провеждане на фирмени обучения, мероприятия и корпоративни събития. Представяме ви една малка част от тях: